Hvorfor er IT-ferdigheter så viktig?

Den teknologiske og digitale utviklingen har virkelig skutt fart de siste årene. Stadig nye tekniske duppeditter, systemer og programmer blir lansert, og vi får stadig mer å forholde oss til. For de yngste, som vokser opp midt i utviklingen, er det sikkert ikke så vanskelig å omstille seg. Men, for de litt eldre, som til og med levde før den digitale utviklingen, kan det være mye nytt å ta innover seg på kort tid. Utviklingen påvirker hvordan ting gjøres i samfunnet vårt, og samfunnet er i stadig endring som følge av det som skjer. Dette gjør at det blir viktigere og viktigere med IT-ferdigheter, eller digitale ferdigheter, for å holde tritt med samfunnet. I denne artikkelen ser vi på hvorfor og i hvilke bransjer dette er så viktig.

Utdanning og skole

På samme måte som resten av samfunnet, blir også skolen mer og mer digital. Dette gjelder alt fra barneskolen til høyskoler og universitet. De nye læreplanene i

Fagfornyelsen rulles ut dette skoleåret, og der er det et økt fokus på utviklingen av elevenes digitale ferdigheter. For å få maksimalt utbytte av undervisningen, blir det i fremtiden enda viktigere å kunne forstå og anvende digitale verktøy.

Arbeidsliv

Også arbeidslivet påvirkes av den digitale utviklingen. I stadig flere bransjer og yrker er det viktig å kunne anvende digitale verktøy. Spesielt under koronapandemien, med ustrakt bruk av hjemmekontor, er dette viktig. Hjemmekontor er nok kommet for å bli, og det stiller nye krav til hvordan man bruker teknologi som PC, mobil og internett i arbeidssammenheng. Det er ikke uten grunn at mange stillingsutlysninger nevner digitale ferdigheter som en kvalifikasjon for å få jobben. Dette blir viktigere og viktigere, både for å utføre arbeidsoppgavene som tilhører jobben, men også for å kunne kommunisere og delta på ulike møter.