Kunstig intelligens og innovasjon i offentlig virksomhet

Utviklingen av kunstig intelligens forbinder vi nok først og fremst med de store IT-selskapene, særlig de som sitter på store mengder datamateriale eller utvikler de aller råeste prosessorene. Men i fremtiden må vi påregne at kunstig intelligens spiller inn overalt, også i mer trauste omgivelser i offentlig sektor. Tallene viser per i dag at et fåtall offentlige virksomheter har begynt å bruke kunstig intelligens, men slik er det også i næringslivet. Både private og offentlige aktører vil måtte omstille seg hurtig de neste årene.

For svak digitalisering?

Det digitale arbeidet til offentlig sektor ligger gjerne på et ganske lavt nivå, der de nærmest sier seg fornøyd hvis de har en hjemmeside med noen enkle skjemaer som man kan fylle ut. Det kreves betydelig kunnskap og kompetanse på brukersiden for å finne frem og gjøre krav på det man har rett til og bruk for fra ulike offentlige instanser. Med kunstig intelligens kan man i stedet i mye større grad forutse brukernes behov og kommunisere med dem på det grunnlaget, på samme måte som Google gjetter hva du vil søke på eller Facebook foreslår en ny venn.