Nærmer vi oss Singularity? Arven fra Ray Kurzweil

Singularity er et ord som ennå ikke har fått noen god ekvivalent på norsk. Med Singularity menes den dagen mennesker og maskiner vil smelte sammen, og også et punkt i fremtiden der maskinenes intelligens vil være uendelig mye høyere enn menneskenes.

Ray Kurzweil og bruddet med biologien

Det var futuristen Ray Kurzweil som introduserte begrepet Singularity i sin bok “The Singularity Is Near” i 2005, selv om selve ordet allerede hadde blitt brukt av Vernor Vinge noen år tidligere. Kurzweil hadde på dette tidspunktet allerede skrevet flere bøker om kunstig intelligens, og også om muligheten for maskiner med åndsliv og følelser. Kurzweil ser for seg en eksplosiv teknologisk utvikling innenfor data, roboter og kunstig intelligens som vil gjøre menneskets hjerne og kropp overflødige. Tenketanker som Singularity University jobber aktivt med disse problemstillingene.

Er vi der nå?

Det høres kanskje helt vilt ut at maskinene skal kunne ta over samfunnet og gjøre mennesker avleggs. Men dette er ikke bare science fiction, men utviklingstrekk som mange fremtredende mennesker innen IT følger med på. Den kjente toppsjefen i SoftBank, Masayoshi Son, mener for eksempel at Singularity allerede kan inntreffe så tidlig som 2047. Da har vi under 30 år igjen!