R. U. R. – en hundreårig litterær advarsel

For hundre år siden skrev den tsjekkiske forfatteren Karel Capek en av de tidlige klassikerne innenfor sjangeren science fiction, kalt R. U. R. Den mystiske forkortelsen står for Rossums Universelle Roboter, og det var her ordet robot ble tatt i bruk for første gang – basert på det tsjekkiske ordet for arbeid. Capeks verk var et kortfattet teaterstykke som hadde premiere i 1921. Visjonen han hadde om den teknologiske fremtiden var imidlertid så oppsiktsvekkende at boken allerede to år senere var oversatt til mer enn tretti språk!

Capeks advarsel

I teaterstykket produserer en stor bedrift roboter fra syntetiske materialer, men disse syntetiske materialene er menneskelignende: robotene fremstår derfor som menneskelige, og minner kanskje mer om det som i dag ville betegnes som en android. De ligner nemlig i så stor grad på mennesker at det er mulig å ta feil, og de kan dessuten tenke selv. I begynnelsen er robotene fornøyde med å være slaver for menneskene, men til slutt gjør de opprør og utrydder hele menneskeheten. Capek forteller en lignende historie i romanen Salamanderkrigen, men der med intelligente salamandere heller enn med roboter. Det er med andre ord dystre historier om fremtiden Capek forteller, men også med mye utsøkt humor.

Musks refleksjoner

I dagens samfunn har enkelte IT-guruer, deriblant Elon Musk, tatt opp igjen Capeks bekymring. Musk mener at det er overveiende sannsynlig at utviklingen innenfor AI til slutt vil utslette mennesket, hvis vi ikke får den under kontroll. Han har blant annet uttalt at AI er en større trussel enn atomvåpen, og at hans eget arbeid på dette feltet ikke skal tjene penger, men jobbe for å temme teknologien før den ødelegger oss. Med tanke på dette har han blant annet startet et selskap som jobber med å knytte sammen menneskehjernen og datamaskiner.