Bill Gates

Det store selskapet Microsoft, som med sin Windows programvare har dominert store deler av IT-industrien, er uløselig knyttet til ett navn: Bill Gates, lenge betraktet som sjefen over alle sjefer. Gates grunnla Microsoft sammen med Paul Allen og var lenge både toppsjef i konsernet og den største eieren. Fra 2000 var han styreleder og sjef for utviklingen av programvarearkitektur, senere trappet han ned og ble teknologirådgiver til dagens toppsjef, Satya Nadella. Han er også svært aktiv i filantropisk arbeid gjennom stiftelsen til ham og kona.

IT-nerden fremfor noen

Bill Gates er kanskje den mest erketypiske IT-nerden av dem alle: superskarp og slu, men samtidig noe utilpass i sosiale situasjoner og ikke spesielt karismatisk. Han er en av de best kjente entreprenørene fra tiden da den personlige datamaskinen, PC-en, begynte å gjøre seg gjeldende rundt 1980. Takket være innovasjonene innenfor programvarefeltet var han lenge verdens rikeste mann, og er selv i dag nummer 2 etter Amazon-sjefen Jeff Bezos.

Samtidig har Gates noen ganger blitt utsatt for kritikk, da særlig i forbindelse med lanseringen av upopulære Windows-løsninger som det beryktede Vista. En kanskje mer alvorlig kritikk er at Gates og Microsoft har blitt anklaget for å forsøke å forhindre konkurranse på flere felter med utgangspunkt i sin unike posisjon innenfor operativsystemer. Det gjelder blant annet nettlesere.

Personlig bakgrunn

Gates begynte med programmering allerede som 13-åring, i en tid da de aller fleste ungdommer ikke en gang hadde en anelse om hva det var. Han fikk nesten perfekt score på opptaksprøven til universitetet, og begynte på Harvard der han gikk direkte inn på enkelte masterkurs i IT. Det var på Harvard han møtte Steve Ballmer, som senere ble sjef i Microsoft fra 2000 til 2014.

På Harvard skulle Gates egentlig studere juss, men i stedet brukte han mye tid i datasalene. Han holdt kontakten med barndomsvennen Paul Allen, og de bestemte seg etter hvert for å starte et eget selskap. Det innebar at Gates sluttet på Harvard, eller rettere sagt søkte om permisjon. Selskapet deres ble hetende Micro-Soft, siden de skulle lage software for mikrocomputere. Resten er historie: etter noen år kom de første PC-ene fra IBM, og Microsoft leverte operativsystemet MS-DOS. I 1985 kom så den første utgaven av Windows, som alle siden har forbundet med Microsoft og Bill Gates.

Største tabbe

Bill Gates har innrømmet at også han gjør tabber. Den aller største var at Microsoft ikke greide å komme inn som leverandør av operativsystemer til smarttelefoner som kunne måle seg med Android. Dette har selvfølgelig vært en stor mulighet som har gått tapt for Microsoft, og de har også brukt mye penger på å forsøke å ta igjen det tapte, uten å lykkes. Selv de største entreprenørene gjør noen feil, men det er nok ikke det Bill Gates kommer til å bli husket for.