Elektrisitet og datamaskiner

I denne artikkelen skal vi snakke om de forskjellige kildene til elektrisitet som vi har tilgjengelige for oss i den moderne verden. Vi skal også se på noen mer miljøvennlige alternativer. Etter det skal vi snakke om datamaskiner og utviklingen i dette området. Til slutt skal vi snakke om informasjonsteknologi og hvordan dette fungerer i praksis.

Elektrisitet

Nesten alt i dag går på elektrisitet så det er veldig viktig at vi har gode kilder til denne strømmen. Vi har i dag kilder som for eksempel kjernekraftverk hvor vi får strømmen vår fra. Dette er derimot ikke en veldig fornybar kilde til energi. Vi har i dag også muligheten til å skape energien vår på andre måter som for eksempel gjennom vannkraftverk eller vind. Dersom du vil ha et mer miljøvennlig alternativ kan du sjekke ut https://tibber.com/no/ for å finne alt du trenger.

Datamaskiner

Datamaskiner er rett og slett avanserte maskiner som sender veldig mange forskjellige signaler som sammen kan utgjøre koder som vi kan programmere til å bety noe. Det er vanskelig å forklare hvordan vi kan komme oss hit fra noen kretser, og litt strøm.

Det vi kan forklare derimot er at disse signalene er satt sammen i forskjellige matriser, og noen mennesker har funnet ut hvordan vi skal oversette disse kodene til noe som vi kan forstå. På grunn av dette kan vi nå i dag, dersom det er operativsystem på plass sitte og kode våre egne programmer gjennom disse. Men alt det vi i bunn og grunn gjør er å bruke et oversettelsesprogram som noen andre har laget, til å lage et eget program som nok en gang fungerer på et annet “språk”. Dette kan fort bli veldig komplisert å forstå, men alt brytes ned til en binær kode.

I fremtiden kan vi også komme til å se noen veldig avanserte datamaskiner som vi har begynt å kalle for kvantedatamaskiner. Disse maskinene bruker ikke en binær kode, men en slags kvantekode hvor koden er både “av” og “på” samtidig.

IT

IT står egentlig for informasjonsteknologi. Dette innebærer all bearbeiding og kommunikasjon av informasjon når vi jobber med elektroniske enheter som for eksempel datamaskiner. Oftest så er det faktisk datamaskiner.

En stor del av IT er for eksempel nettverkssikkerhet, og det er også en stor mangel på folk som har peiling på dette nå til dags. Samtidig som man utvikler nye måter for vanlige mennesker å beskytte seg mot virus på, så finnes det også mennesker som samtidig lager nye måter å bryte denne sikkerheten på. Derfor er det stor pågang for ansettelse for folk som driver med dette. Dersom disse kvantemaskinene kommer ut så blir det rett og slett umulig å stoppe angrep over Internett. Det eneste håper er komplekse geometriske låser.