Elon Musk

Elon Musk er en av verdens rikeste, mektigste og mest eksentriske teknologientreprenører. Samtidig er han også en av de mest omtalte og kontroversielle, takket være sine stadig nye ideer, påfunn og utspill. Han er best kjent som sjef for Tesla og SpaceX, men er også involvert i en rekke andre selskaper, og var med på å grunnlegge PayPal. Formuen hans er på rundt 200 milliarder kroner.

Personlig bakgrunn

Elon Musk vokste opp i Sør-Afrika under apartheid, men kom til Canada og senere USA som student. Han studerte økonomi og fysikk, og begynte etter hvert på en doktorgrad i fysikk på Stanford, men hoppet av etter bare to dager! Han startet et lite selskap for nettprogramvare og kjente sine første milliarder ved å selge det til Compaq. Senere var han med på å starte en bank som senere ble til PayPal, og ble med det også dollarmilliardær som 30-åring. Her kunne han hoppet av tilværelsen som seriegründer og hvile på sin laurbær, men den gang ei.

Målsettinger

Elon Musk hevder nemlig at det ikke er pengene som driver ham, men ønsket om å forandre verden og gi menneskene en trygg fremtid. Det innebærer blant annet bærekraftig produksjon (SolarCity) og forbruk (Tesla) av energi, og drømmen om en koloni på Mars som kan forhindre at menneskene blir utryddet (SpaceX). Musk har også forestilt seg et transportsystem som skal oppnå enorme hastigheter med lavt energiforbruk (Hyperloop) og elektriske fly med overlydshastighet.

OpenAI

Elon Musk har ved mange anledninger uttalt seg med bekymring om utviklingen av kunstig intelligens, en bekymring han deler med blant andre Bill Gates. På grunn av dette har han blant annet grunnlagt OpenAI, en organisasjon som skal forske på trygg kunstig intelligens uten å tjene penger på det. Musk er redd for at storbedrifter eller stater skal utvikle kunstig intelligens som bare vil brukes til å øke deres egen profitt og makt. Han har imidlertid trukket seg fra selskapets ledelse for å unngå eventuelle interessekonflikter med Tesla og andre bedrifter han er aktiv i.

Musk dukket blant annet opp på en radiosending med den kjente radioverten Joe Rogan der han snakket om farene med kunstig intelligens. Intervjuet ble ikke mindre kontroversielt da det ble kjent at Musk skal ha røyket marijuana under sendingen.