Hva er kunstig intelligens?

Du har kanskje lest om kunstig intelligens i aviser som VG eller Dagbladet, men hva er egentlig kunstig intelligens, og hvorfor er teknogenier fra Elon Musk til Bill Gates bekymret for at utviklingen av AI kan være en trussel mot menneskeheten?

Definisjonen av AI

Kunstig intelligens bygger på ideen om at maskiner kan lære å løse oppgaver på egen hånd, det som vi kaller maskinlæring. Hvis en datamaskin kan gjøre noe uten at den er programmer til det, kan vi kalle det for kunstig intelligens. Maskinen tenker på sett og vis selv. Du vil for eksempel ofte oppleve at du skal søke på noe, og så forsøker søkemotoren å gjette på hva du vil skrive, basert på det den “vet” om deg og din atferd. Denne typen selvstendig problemløsning finner vi også igjen i smarttelefonene våre og i ny, banebrytende teknologi som selvkjørende biler og busser.

AI i fremtiden

Utviklingen av kunstig intelligens er avhengig av forskning på en rekke områder, som for eksempel maskiners evne til å forstå og analysere tale, bilder, og brukeratferd. For å jobbe med dette, må man han personer som har god forståelse av de tekniske sidene (datateknikk og fysikk), de vitenskapelige sidene (matematikk, logikk, og hjerneforskning), og til og med de menneskelige sidene (psykologi og læring).

Kunstig intelligens er kommet for å bli, men fortsatt er det ikke noe tegn til at slike maskiner utvikler en egen identitet eller sine egne ønsker og behov på linje med mennesker. Det antyder at det fryktede robotopprører i hvert fall enn så lenge er ganske langt unna, selv om Bill Gates har uttalt at en superintelligent robot kanskje bare er et par generasjoner fra oss.