Økonomiske sider ved kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan være løsningen på mange aktuelle problemer, men noen mener også at AI på sikt kan være en trussel mot menneskeheten. Men hva er de økonomiske sidene ved den raske utviklingen på dette feltet?

En ny verdensøkonomi

Enkelte forvaltere mener at kunstig intelligens på kort tid kan omforme hele verdensøkonomien. På kort tid vil andelen storbedrifter som satser på AI mangedobles, og kanskje vil de aller fleste satse på det innen bare noen få år – en tidshorisont på 2-5 år før alle selskaper med respekt for seg selv har en AI-avdeling.

Årsaken til at AI er relevant nærmest uansett hva det gjelder, er at kunstig intelligens må betraktes som en generell teknologi på linje med for eksempel dampmaskinen eller smarttelefonen: maskiner som ikke bare brukes til å lage en enkelt ting eller gi deg en bestemt tjeneste, men mer generelt påvirker hvordan hele samfunnet fungerer. Utviklingen på feltet skjer også så raskt at den som ikke henger med, risikerer å bli helt akterutseilt. Det hjelper lite å ha gode hester når bilen blir produsert på samlebånd.

Informasjon og datakraft

Grunnlaget for utviklingen er blant annet de store datamengdene tilgjengelige for selskaper som Apple og Google. Samtidig er også utviklingen av regnekraft i nye prosessorer viktig. Kvantedatamaskiner kan være nøkkelen til gjennombruddet.