IKT, lærere og nedbetaling

Det er ingen hemmelighet at lærere i skolen tjener forferdelig lite penger. Som regel mistes de til andre yrker fordi lønningen er for liten til å ta hånd om huslån, billån, regninger, mat, helse, fritidssport og klubber, og andre faste utgifter. Pengene strekker ikke til. Selv om lærere er essensielle i livet blir de ikke betalt i nærheten av hva de fortjener. De er heller ikke betalt nok i forhold timene de bruker.

Lønn og refinansiering

Refinansiering betyr enkelt at du samler flere lån du har i nytt stort lån. Fordelen er at flere långivere blir redusert, og målet for refinansiering av lånet ditt, er lavere kostnader hver måned. Et enklere og mer oversiktlig lån er ikke krevende å forholde seg til. Lønninger trenger å følge med tiden slik at pengene ikke taper sin verdi. Vi ser at for mange, deriblant lærere, er det ikke mye vekst å snakke om. Ofte må refinansiering av lån hjelpe ut for å få alt til å gå rundt.

Teknologi og utvikling

Kjensgjerningen er at teknisk utvikling skjer fort. Skal barna blir rustet på best i framtida må skolen skynde seg for å at kvalifiserte lærere faktisk kan undervise dem. Behovet for viktig kunnskap i koding er mangelfullt for de fleste skoler per august 2020. For koding, programmering, er språkene som brukes vanligvis Scratch eller MakeCode, og Python. Scratch og MakeCode er blokkbasert kodespråk, mens Python er basert på tekst. Som det er ulike banker som tilbyr refinansiering, er det tusenvis av programmer som tilbyr ulike variasjoner og formål for dataprogrammering.

Språkene som brukes til kommunikasjonen mellom oss og datamaskinen er algoritmer. Tenkemåten til algoritmene må forstås, og håndteres riktig for at datamaskinen gjør hva vi vil at den skal. For å få viktige ting om dette inn i blant annet læreplanene for skolen gjenstår det en del arbeid. Som med andre realfag er det vanskelig å tvinge noen inn i dette. Mange velger utdannelse ut ifra hva de liker å gjøre, og har det gøy med. Jenter er atskillig mindre interessert i koding sammenlignet med guttene.

Koding og refinansiering for alle?

Det er mye støtte for koding, med samtidig er det vanskelige tanker om dette er veien å gå for å gjøre realfaget i skoen mer populært. Ferdigheter innen programmering er en ting, og hvordan friste de mange andre med satsing, her har de ikke enkelt svar eller metode for. Skal det refinansieres, tenk på om ikke du kan arbeide inn ekstra privatlærer i matematikk og koding for poden som viser stort talent, eller dattera som begynner å synes at dette er litt morsomt.  De fleste jenter og gutter velger skole ut i fra hva de er interessert i, og hva de liker å drive på med. Bedre matematikk egenskaper, og problemløsning, får bedre effekt og ringvirkninger ved å bruke faktisk tid på det. Mer tid på matematikk og forståelse gir mer enn hva koding gjør per nå.