IT og datamaskiner

Hva er informasjonsteknologi?

Informasjonsteknologi – som oftest forkortet IT – er betegnelsen på bruken av datamaskiner i databehandling. I denne prosessen blir data lett opp, lagret og bearbeidet elektronisk, i det vi kaller elektronisk databehandling (EDB). I dag er EDB et sentralt verktøy i de aller fleste sektorer, også i undervisning og opplæring.

Elektroniske datamaskiner slik vi kjenner dem i dag har sin opprinnelse i 40-årene og krigen, da raskere dataprosessering kunne skille mellom seier og tap. Sentral i denne perioden var den digitale maskinen Colossus som ble utviklet mellom 1943 og 1945 ved Bletchley Park i Storbritannia som et ledd i å knekke tysk kode. En annen sentral maskin fra denne tiden, er Alan Turings Bombe, som var sentral i arbeidet med å knekke Enigma, tyskernes kode.

Senere ble den personlige datamaskinen utviklet, denne gangen i USA. Dette kom til å revolusjonere hverdagen innenfor næringsliv, utdanning, underholdningsbransjen, og forsvar og etterretning, for å nevne noen sektorer. Selskaper som Apple, Xerox, IBM og Microsoft var blant noen av pionerene i denne utviklingen.

Populært tilbehør i IT-verdenen

I tillegg til datamaskin, eventuelt skjerm, tastatur og mus, er det en del tilleggsutstyr som brukes av IT-arbeidere og andre. Disse er langt billigere enn selve hovedkomponentene, men kan være nyttige verktøy for å gjøre tiden foran datamaskinen mer komfortabel og effektiv.

Enhver iherdig dataentusiast bruker gode trådløse hodetelefoner. Enten det er til å bearbeide musikk, bruke musikk i bakgrunnen mens man programmerer eller som kommunikasjonsmiddel i arbeidet, er gode hodetelefoner et nyttig verktøy. I et åpent landskap der mange jobber tett innpå hverandre tjener hodetelefonene flere sentrale funksjoner: For det første gjør de det mulig å jobbe med lyd uten å forstyrre andre. For det andre blokkerer man effektivt støy ute. Dette avhenger selvsagt litt av modell og kvalitet, men dersom kverningen fra kaffemaskinen eller naboens tasting irriterer, kan det være verdt å investere i et par med god lydisolering. En tredje funksjon som nok mange kan kjenne seg egne i, er hodetelefonenes evne til å signalisere at man er opptatt. Terskelen for å forstyrre noen med hodetelefonene på, er nok litt høyere for de aller fleste.

Et annet nyttig triks mange benytter seg av, er luksusen av to skjermer. Selv om du lett kan navigere mellom ulike program og vindu på én enkel skjerm, kan det fort være tid å spare på å ha alle vindu du bruker oppe på én gang. Dette gjøres enklest ved to eller flere skjermer. Dessuten sparer du bryet det er for hjernen å “hoppe mellom” prosesser hver gang et vindu må dras frem. Når du har all informasjonen du trenger oppe på skjermen og den er lett tilgjengelig, sparer du fort noen sekunder i hver vending som fort blir til timer og arbeidsdager i løpet av en karriere.