Kan autonome biler bli trygge?

Nå som autonome kjøretøy tilsynelatende er på full fart inn, er vi nødt til å spørre oss selv om disse bilene og bussene vil gjøre gatene tryggere, eller om de kanskje vil utgjøre en risiko på veien. Mange synes det er vanskelig å stole på at en bil skal kunne gjøre hele jobben selv, men er det egentlig så farlig?

Fordeler og ulemper med autonome kjøretøy

Den største fordelen med denne typen kjøretøy kan egentlig sies å være at roboter ikke er mennesker. Mennesker kan finne på å bryte reglene, kjøre for fort, eller bli distrahert av mye rart. I teorien skal de selvkjørende bilene kunne rette opp i alt dette gjennom å følge alle lover og regler, holde fartsgrensen til en hver tid, og selvfølgelig ikke ha noen problemer med konsentrasjon, fokus, trøtthet eller rus. En robot vil aldri finne på å sjekke sosiale media mens den kjører! De autonome bilene skal potensielt også være så godt utstyrt at de kan oppdage ting (særlig i mørke) som mennesker ikke kan se, og skal dessuten ha superrask reaksjonstid – ny informasjon blir umiddelbart omsatt i nødvendig handling.

Selvdrevne kjøretøy er fulle av sensorer og programvare som jobber sammen for å skape et bilde av veien og omgivelsene, avstander og hastighet, som er så komplett som mulig. I tillegg til radar har de lidar, som oppdager og analyserer alt som avgir eller reflekterer lys. Millioner av små lasere lager et bilde i 3D av omgivelsene, og mange små kamera leser skilt, trafikklys, og så videre. Alt dette kryssjekkes til en hver tid med informasjoner fra GPS.

Trygghet i vanlige biler

Noen drømmer om at de autonome kjøretøyene ikke bare skal være like trygge i trafikken som biler kjørt av mennesker, men at de på sikt helt kan eliminere trafikkulykker der folk blir skadet eller drept. Tross alt viser det seg at over 90 prosent av dødelige ulykker skyldes menneskelige feil. Mange ulykker skyldes at føreren er uerfaren, syk, eller ruset, og i tilfelle alvorlige ulykker svært ofte høy fart og manglende bruk av bilbelte.

Samtidig er det imidlertid slik at antall trafikkulykker allerede er på vei ned, mye fordi dagens vanlige biler får mer og mer utstyr som bidrar til å øke sikkerheten. For eksempel gjelder det systemene som stopper bilen hvis en kollisjon er i ferd med å skje, som finnes i mange nyere biler. Det jobbes også med å utvikle kommunikasjonssystemer som vil gjøre at alle biler kan “snakke” med hverandre, et slags bilenes Internett, som vil øke sikkerheten vesentlig når dette kommer i allmenn bruk.

Frykten for autonome kjøretøy kan se ut til å være overdrevet. Det vi gir fra oss er kanskje ikke så mye trygghet som frihet, og frihet kan her bety friheten til å gjøre feil og begå lovbrudd.